הכרזת העצמאות
ה
  הכרזת העצמאות > מקורות הלגיטימציה > סוגי לגיטימציה 

 
מקורות הלגיטימציה


נהוג לחלק את המגילה לשלושה חלקים:

החלק הראשון - מקורות הלגיטימציה (הסיבות) להקמת המדינה.
החלק השני - החלק האופרטיבי - ההכרזה על הקמת המדינה.
החלק השלישי - אופייה של המדינה שתקום.

בפרק זה נתמקד בחלק הראשון.


הבסיס הלגיטימי להקמת המדינה

במגילת העצמאות יש כמה מקורות לגיטימציה, או במילים פשוטות יותר - סיבות המסבירות את זכותו של העם היהודי להקים את מדינתו בארץ ישראל.

אפשר לחלק את המקורות לשלושה סוגים:

מקורות היסטוריים פירוט של אירועים ופעולות מן העבר המצביעים על קשר בין עם ישראל לארץ ישראל.

מקור משפטי איזכור של הכרה של מדינות, ארגונים בינלאומיים או מסמכים בינלאומיים שבהם יש הכרה בזכותו של עם ישראל למדינה בארץ ישראל.

התבססות על זכויות
טבעיות
איזכור של זכויות טבעיות: הזכות להגדרה עצמית של כל עם, והזכות של כל עם למדינה. הזכות להגדרה עצמית היא זכות של קבוצה לאומית להגדיר את זהותה הפוליטית, את רצונה להיות שייכת למדינה מסוימת או לעמוד ברשות עצמה ולכונן משטר כרצונה במדינה משלה.

 

  המשך חזרה