גישות וזרמים
ה
 גישות וזרמים > מדינת לאום יהודית-תרבותית > שני זרמים 

 
מדינת לאום יהודית-תרבותית

האנשים הדוגלים בגישה זו באים בעיקר משני זרמים:

1. כ- 50%-40% מהציבור היהודי במדינת ישראל מגדיר עצמו כמסורתי. כלומר, אנשים שבוחרים חלק מהמנהגים מתוך המסורת או המורשת היהודית, ומקיימים אותם. קבוצה זו, כמו מרבית הקבוצות המרכיבות את הפסיפס האנושי של מדינת ישראל, אינה עשויה מקשה אחת: יש בה אנשים המאמינים בקיומו של האל ומקיימים חלק זה או אחר מהמצוות המחייבות על פי ההלכה היהודית, אחרים מקיימים חלק מן המצוות לא מתוך אמונה דתית, אלא מתוך תחושת שייכות ללאום, להיסטוריה של העם, למסורת, למנהגים ולתרבות. רובם מקיימים את המנהגים האלה: צום ביום כיפור, ליל סדר בפסח, הליכה לבית כנסת ביום כיפור, הדלקת נרות שבת, קיום סעודה משפחתית בליל שבת, וכן טקסי ברית מילה, בר מצווה ונישואין על פי ההלכה היהודית.

2. כ-25%-30% מהציבור היהודי במדינת ישראל מגדיר עצמו כחילוני. הכוונה לאנשים שזהותם היהודית אינה מבוססת על דת אלא על מוצא, היסטוריה, תרבות וגורל משותף. זהו ציבור מגוון שכולל הן אנשים המקיימים מצוות אחדות והן אנשים שאינם מקיימים מצוות כלל, מתנגדים לכל קשר בין המדינה לדת, ומעדיפים מדינה חילונית שבה כל אחד יוכל לקבוע את אורח חייו על פי רצונו. אותם אנשים המקיימים חלק מהמנהגים והמצוות עושים זאת מסיבות שאינן קשורות למניעים דתיים, אלא מתוך הכרה בכך שהיהדות, המצוות, המנהגים, המסורת והסיפורים הם המקורות התרבותיים של בני העם שלהם.


 

  המשך חזרה