זכויות האדם
ה

 
זכויות האדם

לכל אדם ואדם יש מספר זכויות יסוד להן הוא זכאי מעצם היותו אדם. מטרת פרק זה היא לסייע לנו להבין מה הן זכויות אדם, על מה הן מגינות, מתי ולמה הן נפגעות ומי האחראי על שמירתן.
הפרק עוסק בזכויות עמן אנו באים במגע בחיי היום יום שלנו: חופש הביטוי, חופש התנועה, הזכות לחינוך, זכויות תלמידים וכדומה.
באמצעות הפעלות אינטראקטיביות וקבוצות דיון בהנחיית מומחים לזכויות אדם נדון וננתח מצבים בהן קיימת התנגשות בין זכויות אדם לאינטרסים ציבוריים (כמו הביטחון הלאומי או הסדר הציבורי) ובין זכויות אדם לזכויות אדם אחרות. ננסה להבין מדוע חשוב להגן על זכויות האדם וכיצד מתבטאת חובת המדינה במימוש הזכויות ואחריותו של כל אחד ואחת מאתנו לשמור על זכויות הזולת.


אלינור רוזוולט אוחזת באמנת זכויות האדם, ביום ההכרזה באו"ם.
התמונה לקוחה מארכיון התמונות של האו"ם.

הפרק עוסק בחומר הלימודים לבגרות באזרחות בנושאים זכויות האדם והאזרח, הזכויות הטבעיות השונות, ההכרזה בדבר זכויות האדם,התנגשויות ואיזונים בין זכויות.
 

  המשך