:אחת מהסיבות הבאות עלולה להיות הגורם
.הכתובת שהקלדת באופן ידני איננה קיימתborder=0border=0
border=0
border=0
ניסית להגיע לדף שפג תוקפו, או שהדף מצוי בזיכרון הדפדפן. נסה ללחוץ
.F5 והמקש shift על כפתור החזרה של הדפדפן ואז לחץ בו זמנית על הכפתור
border=0
border=0
border=0
border=0
border=0