גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
כיוון ההתפשטות

מה יהיה כיוון התפשטות הגל כאשר תפעילו את ההדמיה?
כיוון התפשטות הגל הוא:
מהמוט והלאה (שמאלה)
לכיוון המוט
מלמעלה למטה ומלמטה למעלה
מה יהיה כיוון התנודות של חלקיקי הסרט?
מהמוט והלאה (שמאלה)
לכיוון המוט
מלמעלה למטה ומלמטה למעלה
האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה יהיה כיוון התפשטות הגל כאשר תפעילו את ההדמיה?
כיוון התפשטות הגל הוא:
מהמוט והלאה (שמאלה)
לכיוון המוט
מלמעלה למטה
מלמטה למעלה
מה יהיה כיוון התנודות של חלקיקי הסרט?
מהמוט והלאה (שמאלה)
לכיוון המוט
מלמעלה למטה
מלמטה למעלה

השוו את ההשערות עם המסקנות.

1. כיוון התפשטות התנודות הוא מהמוט והלאה.
2. כיוון התנודות מאונך לכיוון התפשטות הגל.
3. כאשר כיוון התפשטות הגל הוא וכאשר כיוון התנודות זוהי תופעה המאפיינת גלים רוחביים.