גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
כיוון התנודות

כיצד יתנודדו שקי האגרוף המחוברים בעזרת הקפיצים?
בו זמנית
אחד אחרי השני בהדרגתיות
ללא כל קשר בין אחד לשני.
מהו כיוון התנודות של הגל?
במאונך לכיוון התפשטות הגל.
בכיוון התפשטות הגל.
האם תרצו לתקן את השערתכם?
כיצד יתנודדו שקי האגרוף המחוברים בעזרת הקפיצים?
בו זמנית
אחד אחרי השני בהדרגתיות
ללא כל קשר בין אחד לשני.
מהו כיוון התנודות של הגל?
במאונך לכיוון התפשטות הגל.
בכיוון התפשטות הגל.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

שקי האגרוף המחוברים בקפיץ נעים אחד אחר השני בהדרגתיות. האנרגיה עוברת מיד החובט לקפיץ וגורמת לרצף התכווצויות הנעות לאורך הקפיץ. (מערכת תנודות מאורגנות המתפשטות בהדרגה ממקור התהוותן - גל) תנודות שקי האגרוף המחוברים בקפיץ הן בכיוון התפשטות הגל. גלים מסוג זה נקראים גלים אורכיים.

מה יהיה כיוון התנודות כאשר נחבר את הקפיצים לקפיץ אחד ארוך?
במאונך לכיוון התפשטות הגל
בכיוון התפשטות הגל

האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה יהיה כיוון התנודות כאשר נחבר את הקפיצים לקפיץ אחד ארוך?
במאונך לכיוון התפשטות הגל.
נגד כיוון התפשטות הגל.
בכיוון התפשטות הגל.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

הגל הוא גל אורכי ולכן כיוון התנודות של הקפיץ יהיה ככיוון התפשטות הגל.

כיצד יתנודדו החלקיקים?
בו זמנית
אחד אחרי השני בהדרגתיות
ללא כל קשר בין אחד לשני.
מהו כיוון התנודות של החלקיקים?
במאונך לכיוון התפשטות הגל
בכיוון התפשטות הגל.

האם תרצו לתקן את השערתכם?
כיצד יתנודדו החלקיקים?
בו זמנית
אחד אחרי השני בהדרגתיות
ללא כל קשר בין אחד לשני.
מהו כיוון התנודות של החלקיקים?
במאונך לכיוון התפשטות הגל.
בניגוד להתפשטות הגל.
בכיוון התפשטות הגל.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

החלקיקים מתנדנדים בכיוון זהה לכיוון התפשטות הגל - הגל הוא גל אורכי.
חלקיקים אלה יכולים להיות חלקיקי קפיץ (מוצק) אך גם חלקיקי גז (כמו במעבר קול), וגם חלקיקי נוזל.
חלקיקים אלה אינם מתנגשים זה בזה מכיוון שכוחות פנימיים אינם מאפשרים להם להתנגש זה בזה.