גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
השוואה בין גלים

השוו בין הגלים האורכיים והגלים הרוחביים על פי האנימציות המוצגות לפניכם:מה ההבדל בין שתי התופעות:
כמות החלקיקים
הצורה הגרפית של החלקיקים
כיוון התנודות ביחס לכיוון התפשטות הגל
מהירות התנועה