גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
תנודות בשכבה העליונה

מה תהיה תנועת הברווז על פני המים (כאשר ישנם גלים)
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבוב
מהו כיוון התנודות של החלקיקים?
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבוב


האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה תהיה תנועת הברווז על פני המים (כאשר ישנם גלים)
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבוב
מהו כיוון התנודות של החלקיקים?
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבוב

השוו את ההשערות עם המסקנות.

הברווז נע בסיבוב.

בגלים המתפשטים על פני נוזלים כל חלקיק מתנדנד במסלול עגול, כלומר התנודות מתרחשות בו-זמנית גם לאורך וגם במאונך לכיוון התפשטות הגל.