גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
תנודות חלקיק מים

מהו כיוון התנודות של החלקיקים?
במישור אופקי
במישור אנכי
כל התשובות נכונות
אף אחת מהתשובות אינה נכונה.


האם תרצו לתקן את השערתכם?
מהו כיוון התנודות של החלקיקים?
במישור אופקי
במישור אנכי
כל התשובות נכונות
אף אחת מהתשובות אינה נכונה.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

כשחולפים הגלים, המים עצמם אינם זורמים קדימה עם הגלים, חלקיקי המים עושים תנועה מעגלית. כך שתנודות החלקיק מתרחשות גם במישור האופקי וגם במישור האנכי.