גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
תנודות בעומק המים

ראינו בהדמיות הקודמות כי בשכבה העליונה חלקיקי המים נעים במסלולים מעגליים.

מה ההבדל בין תנודות המולקולות המצויות בעומקים השונים?
אין הבדל.
יש הבדל במהירות התנודות.
יש הבדל בעוצמת התנודות.
יש הבדל בכיוון התנודות.


האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה ההבדל בין תנודות המולקולות המצויות בעומקים השונים?
אין הבדל.
יש הבדל במהירות התנודות.
יש הבדל בעוצמת התנודות.
יש הבדל בכיוון התנודות.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

תנודות חלקיקי המים בעומקים השונים הן תמיד מעגליות. ההבדל בין תנודות המולקולות בעומקים שונים הוא רק בעוצמת התנודות