גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
סיכום סוגי גלים
גלים רוחביים - כיוון התנודות במאונך לכיוון התפשטות הגל

גלים אורכיים - כיוון התנודות הוא ככיוון התפשטות הגל

גלים על פני נוזלים - כיוון התנודות מעגלי.