גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
גלים חד-ממדיים

לפניכם הדמיה של גל אולטרה סאונד שאפשר לרכזו לאלומה צרה.

מה כיוון התנודות של החלקיקים?
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבוב
מהו כיוון התפשטות הגל?
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבובהאם תרצו לתקן את השערתכם?
מה כיוון התנודות של החלקיקים?
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבוב
מהו כיוון התפשטות הגל?
קדימה
אחורה
מעלה-מטה
בסיבוב

השוו את ההשערות עם המסקנות.

גל אולטרה סאונד הוא גל אורכי - כיוון התנודות החלקיקים הוא ככיוון התפשטות הגל. גל זה הוא חד כיווני שכן כיוון התפשטותו הוא בכיוון אחד בלבד.