גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
גלים דו-ממדיים

האם תנודות גלי הים מתרחשות
בשכבה העליונה של המים?
בשכבה התחתונה?
בכל השכבות?


האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה כיוון התנודות של החלקיקים?
בשכבה העליונה של המים?
בשכבה התחתונה?
בכל השכבות?

תנודות גלי הים מתרחשות רק בשכבה העליונה של המים.
ראו את תנועתו של הברווז לעומת תנועתו הבלתי מופרעת של הצוללן בעומק.
גלי הים הם גלים משטחיים.

כיצד יתפשט הגל כאשר נזרוק אבן למים?
התפשטות הגל במידה שווה על פני השטח ולעומק.
התפשטות הגל לעומק רב.
התפשטות הגל בשכבה העליונה של המים.האם תרצו לתקן את השערתכם?
כיצד יתפשט הגל כאשר נזרוק אבן למים?
התפשטות הגל במידה שווה על פני השטח ולעומק.
התפשטות הגל לעומק רב.
התפשטות הגל בשכבה העליונה של המים.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

גל מים מתפשט רק בשכבה העליונה של המים ולכם הם נקראים גלים משטחיים או גלים דו ממדיים (וזאת למרות שגם לשכבה זו יש נפח כלשהו).