גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
גלים תלת-ממדיים

כיצד יתפשט הגל כאשר המתופף יתופף?
התפשטות הגל
התפשטות הגל
התפשטות הגל


האם תרצו לתקן את השערתכם?
כיצד יתפשט הגל כאשר המתופף יתופף?
התפשטות הגל במידה שווה על פני השטח ולעומק.
התפשטות הגל
התפשטות הגל
התפשטות הגל

השוו את ההשערות עם המסקנות.

גל קול הוא רצף של דחיסות ואזורים דלילים המתפשטים בהדרגה לכל כיווני המרחב התלת-ממדי ולכן אפשר לשמוע את צלילי התוף מכל כיוון גלים אלה נקראים גלים נפחיים