גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
התפשטות גלי קול

מה יקרה אם נמקם את התוף (מקור הקול) סמוך לקיר סופג/בולע קול.
הגל יתפשט כגל חד ממדי רק כך: ויבלע בקיר
הגל יתפשט כגל חד ממדי רק כך:
הגל יתפשט כגל דו ממדי כך: ויבלע בקיר.
הגל יתפשט כגל נפחי בכל כיווני המרחב וחלקו יבלע בקיר.


האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה יקרה אם נמקם את התוף (מקור הקול) סמוך לקיר סופג/בולע קול.
הגל יתפשט כגל חד ממדי רק כך: ויבלע בקיר
הגל יתפשט כגל חד ממדי רק כך:
הגל יתפשט כגל דו ממדי כך: ויבלע בקיר.
הגל יתפשט כגל נפחי בכל כיווני המרחב ויבלע בקיר.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

גל קול הוא גל נפחי המתפשט לכל כיווני המרחב. כאשר יש בדרכו מכשול (קיר בולע קול) הקול המתפשט בכיוון זה נבלע ואינו נשמע.