גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
החזרת גלים על פני המים

מה יקרה לגל מים כשהוא מגיע לדופן הכלי?
הגל עובר את דופן הכלי.
הגל מוחזר מדופן הכלי.
הגל נעלם בדופן הכלי.
הגל נבלע בדופן הכלי.


האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה יקרה לגל מים כשהוא מגיע לדופן הכלי?
הגל עובר את דופן הכלי.
הגל מוחזר מדופן הכלי.
הגל נעלם בדופן הכלי.
הגל נבלע בדופן הכלי.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

הגל הפוגע בדופן הכלי מוחזר על ידו.