גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
החזרה בגלי קול

לפניכם הדמיה של פסנתרן המנגן על פסנתר כנף. בהדמיה זו תוכלו לשמוע את הפסנתרן מנגן כאשר הוא יושב וגבו אל הקהל, ומכסה הפסנתר מופנה הצידה, אך תוכלו גם לסובב את הפסנתרן (על ידי הקלקה על כפתור סובב), ואז הפסנתן ינגן כאשר מכסה הפסנתר מופנה לקהל השומעים.

מה יקרה לעוצמת הקול לאחר שתסובבו את הפסנתר והמכסה יופנה אל הקהל?
עוצמת הקול תגבר.
עוצמת הקול תיחלש.
עוצמת הקול תישאר ללא שינוי.


האם תרצו לתקן את השערתכם?
מה יקרה לעוצמת הקול לאחר שתסובבו את הפסנתר והמכסה יופנה אל הקהל?
עוצמת הקול תגבר.
עוצמת הקול תיחלש.
עוצמת הקול תישאר ללא שינוי.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

הקול הבוקע ממתרי הפסנתר מוחזר על ידי מכסה הפסנתר ולכן הוא מוגבר. כיוון המכסה מכוון את הקול הישר לאוזני קהל המאזינים