גלים רוחביים גלים אורכיים גלים על פני נוזלים התפשטות גלים במרחב החזרת גלים
חוק ההחזרה

חוק ההחזרה קיים לא רק בגלים, אפשר לראות דוגמה לכך במשחק הבליארד שבהדמייה הבאה. כאשר הכדור פוגע במסגרת שולחן הבליארד הוא חוזר. נוצרות שתי זוויות - זווית פגיעה (a) וזווית חזרה (g).

במה תלוי גודלה של זווית ההחזרת?
במסת הכדור.
באנרגיית התנועה של הכדור
במידת הקשיחות של דופן השולחן ושל הכדור.
בזווית הפגיעה.
בזווית הראיה.
מה יהיה הקשר בין גודלה של זווית החזרה לגודלה של זווית הפגיעה?
זווית החזרה גדולה מזווית הפגיעה.
זווית החזרה קטנה מזווית הפגיעה.
זווית החזרה בדיוק שווה לזווית הפגיעה.
זווית החזרה בערך שווה לזווית הפגיעה.


האם תרצו לתקן את השערתכם?
במה תלוי גודלה של זווית ההחזרת?
במסת הכדור.
באנרגיית התנועה של הכדור
במידת הקשיחות של דופן השולחן ושל הכדור.
בזווית הפגיעה.
בזווית הראיה.
מה יהיה הקשר בין גודלה של זווית החזרה לגודלה של זווית הפגיעה?
זווית החזרה גדולה מזווית הפגיעה.
זווית החזרה קטנה מזווית הפגיעה.
זווית החזרה בדיוק שווה לזווית הפגיעה.
זווית החזרה בערך שווה לזווית הפגיעה.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

זווית החזרה של כדור שווה בדיוק לזווית הפגיעה שלו בדופן שולחן הבליארד.
זווית ההחזרה תלויה בזווית הפגיעה.


החזרת גלים (גל אולטרה סאונד) כאשר אלומת גל אולטרה סאונד פוגעת בקיר.

איזה מבין התופעות הבאות אינה יישום של חוק ההחזרה של גלים:
ריסוק אבנים על ידי אלומת אולטרה סאונד.
גילוי פגמים נסתרים על ידי אולטרה סאונד במוצרים תעשייתיים כגון בטון.
מדידת מרחקים על ידי הד (סונר).
ערבוב חומרים על ידי אולטרה סאונד.
גילוי מוקדם של מומים בעוברים.
חיפוש מזון על ידי עטלף.

האם תרצו לתקן את השערתכם?
איזה מבין התופעות הבאות אינה יישום של חוק ההחזרה של גלים:
ריסוק אבנים על ידי אלומת אולטרה סאונד.
גילוי פגמים נסתרים על ידי אולטרה סאונד במוצרים תעשייתיים כגון בטון.
מדידת מרחקים על ידי הד (סונר).
ערבוב חומרים על ידי אולטרה סאונד.
גילוי מוקדם של מומים בעוברים.
חיפוש מזון על ידי עטלף.

השוו את ההשערות עם המסקנות.

מנצלים את חוק ההחזרה ומכאן את הידיעה אודות זווית החזרת הגלים (גלי האולטרה סאונד) כדי לגלות פגמים במוצרים תעשייתיים, כדי
למדוד מרחקים על ידי הד (הסונר שבכלי שיט ימיים), וכדי
לזהות מומים בעוברים (גם כדי לדעת את מינם)
והעטלף משתמש בו כדי לאתר את מקומו של המזון.