מה חדש - אקטואליה
עיתון המזרח התיכון
ארכיון החדשות
לוח אירועים מזרח
תיכוני    
   
קרדיטים

אתי בריטברד ודגנית שדה :עיבוד ועריכה
רונית גרוס :עיצוב
דנה מוסגיאן וליאור מילר :תכנות
ד"ר חנן נווה :ייעוץ
אורית כהן :ראש הפרוייקט
שרון גרינברג :ראש פרוייקט פיתוח אינטרנט
גיאופוליטיקה - גירסה ישנה


אוריאל אבולוף ולאה פרוור :כתיבת פעילויות
יונית סדן :עיבוד ועריכה
ד"ר חנן נווה :ייעוץ