מה חדש - אקטואליה
עיתון המזרח התיכון
ארכיון החדשות
לוח אירועים מזרח
תיכוני    
   
הזירהאלה המדינות המרכזיות הפועלות בזירה שלנו - שונות / מגוונות / מעניינות -
רובן מזרח תיכוניות.
בהקלקה על דגל המדינה, יתקבל מסך ובו מפת המדינה, קישור למאגר מידע על מדינה זו ולעיתים פרטים נוספים.
(רצוי לסיים בהקדם את הכנת המצגות על המדינות והם יוספו בעמודים אלה...)

דרך צלחה.