ביבא בלחס הקיטילופואיג

egypt iran iraq lebanon jordan npa israel turkey