ttl_art_4_3.gif (3368 bytes)

.....................................................................................................................
אצנ ,הב םיקסוע ונחנאש הדוקנה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ
.תונמא תוריצי המכ רוקסנו לודגה םלועה לא
.תונוש תופוקתב םינוש תומוקמב ושענש תוריצי 3 םכינפל
.תחא הנומת ורחב

titus.JPG (7297 bytes)
delacroix_liberty.JPG (10558 bytes)
goya.JPG (10224 bytes)


....................................................................................................................