תכונות המתארות את תגובתו של חומר להפעלת כוחות. על חומר
,מסוים יכולים להיות מופעלים כמה סוגי כוחות: לחיצה
...מתיחה, כיפוף
לשיעור המלא בנושא

: חשוב לדעת
יש להתייחס לתכונות המכניות בעת תכנון מוצרים העומדים לשאת
משקל

.תכונות מכניות: חוזק, קשיות, אלסטיות, פלסטיות, משיכות

חוזק
תכונה מכנית של חומר המבטאת את עוצמת הכוח המרבית שהחומר
יכול לשאת מבלי שיישבר או ייסדק. חוזק מוגדר ביחידות של
:כוח ליחידת שטח, ונהוג להבחין בסוג הכוח המופעל על החומר
… חוזק לחיצה, חוזק מתיחה, חוזק כפיפה

קשיות
,תכונה מכנית של חומר המתארת את התנגדות החומר לחריצה
סריטה, חיתוך או קדיחה. ככל שקשה לחרוץ בחומר, כך הוא חומר
.( קשה יותר (התכונה ההפוכה לקשה היא רך

אלסטיות ופלסטיות
תכונות מכניות המתארות את יכולתו של חומר לחזור לצורתו
המקורית לאחר שמפעילים עליו כוח (למשל מכווצים או מותחים
אותו).
חומר אלסטי הוא חומר גמיש, החוזר לצורתו המקורית אחרי
הפעלת כוח, למשל גומי. חומר פלסטי הוא חומר שנשאר מעוות
. אחרי שמפעילים עליו כוח, למשל פלסטלינה

משכיות
תכונה מכנית המתארת עד כמה חומר יכול להתארך ולהתקצר
כתוצאה מהפעלת כוח. מסטיק הוא דוגמה לחומר משיך; ההפך
,מחומר משיך הוא חומר פריך. חומר פריך אינו יכול להתארך
ונשבר מיד עם הפעלת כוח משיכה עליו. זכוכית היא דוגמה
.לחומר פריך
לתכונה זו יש חשיבות בתהליכי עיבוד של חומר: חומר משיך
.אפשר לחשל ולעצב, וליצור ממנו חוטי תיל, צינורות וכדומה