.מטרת הפעילות היא לבחור את החומר המתאים ביותר למוצר שלכם
בתחילת הפעילות יוצגו לכם כמה דוגמאות לתהליך בחירה של חומר
ולמגוון השיקולים שעלינו להפעיל בזמן הבחירה. בהמשך, תידרשו
. להתמודד בעצמכם עם בחירת חומר למוצר חדש
:השלבים החיוניים בתהליך בחירת החומר למוצר
. (2)המתוכנן הגדרת הצורך, אוכלוסיית היעד ותנאי השירות של המוצר *
. (3)הגדרת התכונות הנדרשות מהחומר במוצר *
. (4)בחינת שיקולים נוספים *
. (5)מבחן החומרים - בחירה בין המועמדים *

.לפניכם שלוש דוגמאות לתהליך בחירה של חומר בעבור מוצר כלשהו
. בחרו באחת הדוגמות, ועקבו אחר שלבי בחירת החומר

אופניים - לאיזה צרכים
אריזה חד-פעמית למזון מהיר
קלמרית - ארגונית אישית לשולחן