áìë

: ומכ רוריבב גצומ טסקטב ןורתפהש שי

…ןורתפה ןלהל §

.....תויורשפא המכ ....שי .....תא רותפל ידכ.... §
.האצות תועיבמה םילימב שומיש השוע רבחמהש שי
.הנקסמ**** םג ןורתפ - היעב ףצרל םיפיסומה םיטסקט שיו
:ךכ הארנ םהלש הנבמה

הנקסמ תועיבמה םילימ

cont