סקר שמיעה
http://hearingtest.com/hearing_test-5minute.html :מבוסס על האתר

.יש לי בעיית שמיעה שאני מדבר בטלפון

.אני מתקשה לעקוב אחרי שיחה שבה אנשים מדברים בעת ובעונה

.אנשים מתלוננים שאני שומע טלוויזיה בקול רם

.אני צריך להתאמץ כדי להבין מה אנשים משוחחים

.איני שומע קולות כגון צלצול הטלפון או את קול פעמון

.אני מתקשה לשמוע שיחה כאשר ברקע יש רעש מוסיקה כמו במסיבה

.אני מתבלבל מאיזה כיוון מגיע הקול

.אני מתקשה להבין מילים מסוימות ומבקש שאנשים יחזרו עליהם

במיוחד אני מתקשה להבין כאשר ילדים מדברים

אני נמנע מלהשתתף באירועים כיוון שאיני שומע היטב מה אומרים ואני חושש שתגובותי אנין מתאימות

?האם יש מישהו במשפחתך סובל מליקויי שמיעה

?תשובה של חבר: האם אתה חושב שחברך סובל מליקויי שמיעה

:התוצאה הכללית שלך

 

השמיעה שלך טובה 0 - 5
מומלץ להיבדק אצל אודיולוגיסט 6 - 9
מומלץ מאוד להיבדק, ייתכן והנך זקוק למכשיר שמיעה מעל 10